Η Χριστίνα Βραχάλη στο ΚΑΡ

Ιδιαίτερη προσωπικότητα, παρουσιάστρια, καθηγήτρια, influencer. Η Χριστίνα Βραχάλη μαθαίνει στους σπουδαστές του της σχολής πως θα χρησιμοποιούν τη δύναμη του επαγγέλματος, ώστε μεταφέρουν σωστά τις εξελίξεις.

Leave a comment

English idioms by theidioms.com