26
Οκτώβριος
 • 6:00 pm to 8:00 pm
 • 25ης Μαρτίου 26, Ταύρος Αττικής 177 78
Η Λίλα Κουντουριώτη στο ΚΑΡ

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.

12
Οκτώβριος
 • 8:00 am to 9:00 pm
 • 25ης Μαρτίου 26, Ταύρος Αττικής 177 78
Ο Βασίλης Βέργης στο ΚΑΡ

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.

9
Δεκέμβριος
 • 1:00 pm to 5:00 pm
 • 25ης Μαρτίου 26, Ταύρος Αττικής 177 78
Ο Τάσος Κολλίτζας στο ΚΑΡ

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.

3
Δεκέμβριος
 • 5:00 pm to 6:00 pm
 • 25ης Μαρτίου 26, Ταύρος Αττικής 177 78
Ο Βασίλης Σκουντής στο ΚΑΡ

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.

12
Απρίλιος
 • 8:00 am to 9:00 pm
 • Seattle, IL85976, US
Lecture: Neil Verma: A Juggler on the Moon: On Tom Stoppard’s Darkside

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.

26
Ιούλιος
 • All day
 • New York, WY 82601, US
Lecture: An Indigenous Anatolian Syllabic Script From 3500 Years Ago

Year 6 pupils are invited to join us for a Taster Day on either Thursday 19th or Sunday 22nd.

26
Ιούλιος
 • All day
 • Las Vegas, NV 82601, US
Presentation: The geographies of a care-based economy

Our School celebrating National Parent Involvement Day on December 3.

26
Ιούλιος
 • 4:30 pm
 • Napoli, Pizarro 41/22
The Global Politics of LGBTQ: Debating International Perspectives

Discussion and community dialogue with school staff, parents and community members.

English idioms by theidioms.com