Προγράμματα Voucher
Προγράμματα Voucher επιταγές επαγγελματικής κατάρτισης

Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και επίσημο μέλος ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ., έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία προγράμματα Voucher για ανέργους από 18 έως 29 ετών, καθώς και τα προγράμματα που αφορούσαν τις ηλικίες 18-24 και 25-29 ετών. Συνέβαλλε σημαντικά στην υλοποίηση των αντίστοιχων επιταγών κατάρτισης που οργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ενώ έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες νέους άνεργους να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. To αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις ήταν η επιταγή κατάρτισης να οδηγήσει σε μόνιμη σχέση εργασίας. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ κατάφερε μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων Voucher, να πετύχει σε ποσοστό 70% των συμμετεχόντων, μόνιμη σχέση εργασίας αμέσως μετά το πέρας της
επιταγής κατάρτισης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

  • Πιστοποίηση από το ΕΟΠΠΕΠ
  • Πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ
  • Υλοποιήσει Προγράμματων Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α)
  • Προγράμματα με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού.

English idioms by theidioms.com